Jazyky

istá osoba skúmala vzorky snehových jazykov v jazykovednom ústave